Kontakt


Siedziba firmy
ul. Kępska 3-5, 45-129 Opole
tel/fax 077 454 55 78
E-mail:
ekobau@ekobau.opole.pl

Kierownik Oddziału w Opolu – mgr inż. Dariusz Kowalewski tel. kom. 600 269 200
e-mail: d.kowalewski@ekobau.opole.pl
tel/fax 077 454 55 78
ul. Kępska 3-5, 45-129 Opole