Firma


Nasza firma zajmuje się ochroną środowiska od 1992 roku.

Jako pierwsi w Polsce z powodzeniem zastosowaliśmy biologiczną metodę oczyszczania gruntów, osadów, szlamów i wód zanieczyszczonych ropopochodnymi.

Świadczymy kompleksowe usługi polegające na odbiorze i transporcie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Działamy zgodnie z wymogami ochrony środowiska na co pozwalają nam aktualnie posiadane Decyzje.

Dzięki naszemu zapleczu logistycznemu transportujemy odpady z terenu całej Polski do naszych baz w Opolu.

W Opolu zbieramy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Ekobau Sp. z o.o. zatrudnia doświadczoną i fachową kadrę zapewniającą dostosowanie proponowanych rozwiązań w zagospodarowaniu odpadów do indywidualnych potrzeb Klienta.

Ekobau Sp. z o.o. współpracuje z Firmami gospodarującymi odpadami.

Nasza spółka należy do Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami i Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko od 2005 roku, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa, Ekobau Sp. z o.o. przystąpiła do programu Czystszej Produkcji, podpisując równocześnie Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji.

Przez 20 lat naszej działalności zaufało nam wiele Firm.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Siedziba firmy:
ul. Kępska 3-5, 45-129 Opole
Magazyny:
ul. Kępska 3-5, Opoleul. Zakładowa 2, Opole

Firma jest członkiem:

 

eko2 eko1

 

NIP 754-10-05-113 REGON 530568629 KRS Nr 0000171566
Konto: Bank PEKAO S.A. Oddział Opole 38 1240 5178 1111 0000 5671 6595; Kapitał Spółki 50 020,00 zł.

Ekobau Sp. z o.o. została wpisana do Bazy Danych Odpadowych dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem rejestrowym :000013269