Odbiór odpadów


Świadczymy kompleksowe usługi polegające na odbiorze i transporcie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Działamy zgodnie z wymogami ochrony środowiska na co pozwalają nam aktualnie posiadane Decyzje.

Dzięki naszemu zapleczu logistycznemu transportujemy odpady z terenu całej Polski do naszych baz w Opolu.

W Opolu zbieramy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.